Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Od tajemného prstenu k vlastní tvorbě

Kromě dějin umění máte vystudovaný obor tvorby šperků. Kam až vedou počátky Vašeho zájmu o šperky? Počátky mého zájmu o šperky by se daly jistě hledat už v   ran é m d ě tstv í , jak u ž to tak u holek b ý v á . J Vzpomínám, s   jakou oblibou jsem prohl íž ela š perky, kter é ve zvl áš tn í ch d ó z á ch uchovávala moje babička Eva. Byla to šarmantní dáma s   vyt ří ben ý m vkusem, v   jejíchž skříních jsme jako malé holky společně se sestrou a sestřenicí vždy nacházely opravdové poklady, od šperků, klobouků, zásobárny kožených rukaviček, bot až po spousty krásných šatů, které si sama šila. Byť nebyla vyučená krejčová, oblékala nejen nás, ale snad i všechny své kamarádky v okolí. Asi nemusím zmiňovat, že největší naší zálibou bylo navlékat na sebe páté přes deváté z   jej í ho bohat é ho š atn í ku. Abych ale neodbíhala od šperků, měla jsem v   jej í š perkovnici jeden šperk zvláště v   oblib ě . Byl to prsten, kter ý m ě l odklopn é v íč ko, je ž po otev ř en í zakr ý va

Nejnovější příspěvky